MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนข้าว 2.3 ตัน ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

 Back

คุณจิรชาญ คัมภิรานนท์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด พร้อมด้วยคุณมัลลิกา บุระขันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบรนด์ข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ข้าวขาวคุณภาพดีพิเศษ จำนวน 2.3 ตัน ผ่านกิจกรรมลูกพบแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพบกันระหว่างครอบครัวผู้อุปถัมภ์ และเด็กในอุปการะ ในโครงการแม่อุปถัมภ์ ของสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (YWCA BKK) ภายในงานได้มีพิธีมอบทุน และผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ให้กับเด็กในอุปถัมภ์และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในโครงการ กว่า 470 ครอบครัว โดยมี คุณลานทิพย์ ทวาทศิน (ที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (YWCA BKK)  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องสัมมนา โรงแรมวายดับเบิลยูซีเอ แบงค็อก (YWCA Hotel Bangkok) เมื่อเร็ว ๆ นี้