MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้เรียนหลักสูตร XYZ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 Back

คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้เรียนหลักสูตร XYZ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จำนวน 40 ท่าน พร้อมคณะทำงาน ของสมาคมการตลาดฯ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยในโอกาสนี้ คุณสมพลให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ MBK MBCool : เจาะ insight จุดประกายชีวิตใหม่ให้กับธุรกิจ ณ ห้องสัมมนาสำนักงานเอ็ม บี เค ชั้น 8 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

คณะผู้เรียนหลักสูตร XYZ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้รับฟังข้อมูลเคล็ดลับความสำเร็จของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่มีตำนานการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และการรักษาความมีเสน่ห์ที่แตกต่างสามารถ Connect กับวัยรุ่นได้ทุกยุค พร้อมการปรับโฉมใหม่ให้ครองใจลูกค้าคนไทยและต่างชาติ

 นอกจากนี้ คณะผู้เรียนหลักสูตร XYZ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้เยี่ยมชมภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผ่านโซน Learning Hub โซนมือถือ โซน Entertainment และ ร้านสตาร์บัคส์ สาขาที่มีรูปแบบ Duplex