MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

พาราไดซ์ พาร์ค ยินดี Diamond Ann By เพชรคุณหลวง ย้ายโซนใหม่ พร้อมให้บริการแล้ว

 Back

คุณวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารร้านค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 5จากซ้าย) ร่วมยินดีแก่ คุณอัญชลี เกียรติกุลกำจร (ที่ 4 จากซ้าย) และ คุณอุดม พงศ์ทรัพย์เจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าของร้าน Diamond Ann By เพชรคุณหลวง เนื่องในโอกาส Diamond Ann By เพชรคุณหลวง ร้านจำหน่ายเพชรแท้ มีใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน GIA ย้ายโซนและปรับโฉมใหม่ ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566