MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเตรียมอุดมมาร์เก็ต มาเก็บของไทย มาใส่ใจโลก

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน เตรียมอุดมมาร์เก็ต มาเก็บของไทย มาใส่ใจโลก จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพุทธชาด ศรีนิศากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานและให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี พร้อมคณะ ซึ่งงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าไทย อาทิ ผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า ข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรไทย ฯลฯ จากนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ที่มาร่วมออกบูธ พร้อมโชว์การแสดงสุนทรพจน์ นาฎศิลป์ไทย ดนตรีไทยเพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนเก่าและปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ งานจัดระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 ชั้น G ลานปทุมวัน ฮอลล์ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์