MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ผู้บริหารพาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พบสินค้าได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร

 Back

คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ ลงพื้นที่ตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ พร้อมพาตรวจร้านค้าที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ อาทิ วิลล่า มาร์เก็ต และ ร้านเลมอน ฟาร์ม ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ วิลล่า มาร์เก็ต และ ร้านเลมอน ฟาร์ม เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับมอบป้ายรับรองแสดงการเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ