MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ครั้งที่ 12

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสำนักงานยุวกาชาด และศูนย์อาสาสมัครกาชาด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา กับโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

โดยมี คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 126 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับ 118 ยูนิต ผู้บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย จำนวน 34 ราย จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 6 โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์