MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี JidubanG-market เปิดสาขาใหม่

 Back

คุณวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารร้านค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1จากซ้าย) ร่วมต้อนรับและยินดีแก่ Mr. Lim Jun Ho CEO บริษัท จีดูบัง (เอเชีย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เนื่องในโอกาส JidubanG-market ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี ครบเครื่องเรื่องสินค้าและวัตถุดิบทำอาหารมากมาย ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค