MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค ร่วมพิธีเปิดงาน "The Air We Share แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 กับชาวกรุง"

 Back

คุณวิศาล สิปิยารักษ์ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมพิธีเปิดงาน "The Air We Share แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 กับชาวกรุง" เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และภาคีเครือข่าย โดยมี คุณวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษฝุ่น PM2.5 ผ่านการเสวนา นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันออกบูธกิจกรรม และจัดนิทรรศการถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 โดย เอ็ม บี เค เป็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมรณรงค์ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมแสดงผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจกต้นไม้ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ