MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่ กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะเยาวชน ส่งเสริม ซอฟต์พาวเวอร์ ศิลปะการต่อสู้ของไทย

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทางด้านการศึกษาและการกีฬา ภายใต้โครงการ MBK CARE ร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศาล สิปิยารักษ์ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ร่วมด้วย ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา ในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา คุณกิตติศักดิ์ ร่มเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย คณะบุคลากรกรมพลศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ประเภทชายและหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกฝนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้วยกีฬากระบี่กระบอง ให้เป็นที่รู้จักในระดับเวทีนานาชาติ ต่อยอดสู่การเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ (SOFT POWER) ของประเทศไทย ณ ลาน Avenue โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์