MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ , ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา และเปิดรับสมัครจิตอาสาสภากาชาดไทย โดยมี คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าที่มาใช้บริการและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคด้วย ซึ่งครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต มีจำนวน 183 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับ 144 ยูนิต ผู้บริจาคดวงตา อวัยวะและดวงตา จำนวน 31 ราย ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์