MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

พาราไดซ์ พาร์ค ยินดี สหคลินิก เวลเนสแคร์ เปิดสาขาใหม่ สาขาศรีนครินทร์

 Back

คุณจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมยินดีแก่ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้บริหารสหคลินิก เวลเนสแคร์ สาขาศรีนครินทร์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เนื่องในโอกาส สหคลินิก เวลเนสแคร์ เปิดสาขาใหม่ สาขาศรีนครินทร์ พร้อมให้บริการแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรค NCDs ณ บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค