MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ฟู้ด เลเจ้นด์ส มอบชุดอาหารกลางวัน เติมพลังสู่การพัฒนาเด็กอย่างสมวัย

 Back

คุณศตวรรษ หลักแหลม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด ไอส์แลนด์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส ในเครือ พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น มอบมื้ออร่อย อาทิ ข้าวผัด ข้าวขาหมู และเมนูขนมหวาน สนับสนุนมื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ภายในมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข เพื่อเติมพลัง ก่อนเริ่มกิจกรรมเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ให้เรียนรู้อย่างสมวัย โดยมี คุณกนกวรรณ โมรัฐเสถียร ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองและพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบร่วมกับตัวแทนเด็กๆ ภายในมูลนิธิฯ ณ ลานกิจกรรม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้