MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

เอ็ม บี เค เข้ารับเกียรติบัตรแหล่งกำเนิดต้นแบบ โครงการพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร

 Back

คุณเกษมสันต์ รื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณธัญพิชชา พึ่งสุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรแหล่งกำเนิดต้นแบบโครงการพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ในงาน “สรุปผลการดำเนินโครงการ BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม” โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรให้แก่แหล่งกำเนิดที่เข้าร่วมโครงการและภาคีที่ปรึกษา

สำหรับโครงการพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร นำร่องใน 3 เขต ได้แก่ 1.หนองแขม 2.พญาไท 3.ปทุมวัน ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนคัดแยกขยะเศษอาหารตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งสำนักงานเอ็ม บี เค เป็น 1 ใน 84 แหล่งกำเนิดต้นแบบที่ร่วมส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพื่อให้นำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้