MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

Latest News

 

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตประเวศ สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน BKK Market

 Back

คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับแพทย์หญิง วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร, คุณณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร, คุณณัฐพงษ์ เปรมพูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คุณธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล สภากรุงเทพมหานคร และคุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมคณะฯ ร่วมเปิดกิจกรรม ”ตลาดนัดชุมชน BKK Market” กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ บาริสต้า การปั้นดิน การพยากรณ์(โหราศาสตร์) งานเพ้นท์ภาพระบายสีกระเป๋าผ้า และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม เป็นการขยายโอกาส ขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้ประกอบการในพื้นที่เขตประเวศ โดยยอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท เมื่อวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ ชั้น 1 บริเวณ Lifestyle Zone ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค