MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

mbk estate

Real Estate Development Business

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (“PST”) และบริษัทย่อยของ PST ดำเนินธุรกิจดังนี้

 1. ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
 2. ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
 3. ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
 4. ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ใน ปีที่ผ่านมา PST ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญดังนี้ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการสบายวิลเลจ@กะทู้ และ โครงการ The INDY II เฟส 2 ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการที่พักอาศัยในเขตใจกลางเมืองหรือเขตชุมชน โดยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โครงการ Riverdale ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวระดับ High End ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาสมบูรณ์ทั้งโครงการแล้วเสร็จ ประมาณ 10 ปี ปัจจุบัน อยู่ระหว่างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เพื่อรองรับงานพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
ดำเนินธุรกิจโดย PST โดยการพัฒนาที่ดิน เปล่าเพื่อขายซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย และบ้านสั่งสร้าง

ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
PST รับดำเนินการบริหารทรัพย์สินรอการขาย และบริหารการขาย ได้แก่

 1. การดูแลบำรุงรักษาตลอดจนจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมขาย
 2. การให้บริการในด้านการปรับปรุงทรัพย์สิน
 3. การประสานงานในด้านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน
 4. การรับเป็นตัวแทนนายหน้าขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินต่างๆ

ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
ดำเนินธุรกิจโดย PST ให้บริการรับบริหารอาคารสำนักงาน

 1. จัดหาผู้เช่าพื้นที่ในอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
 2. จัดการบริหารสภาพแวดล้อมของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงาม
 3. ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด (“PAS”) มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับโครงการ
 2. การประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไป เช่น บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม
 3. การให้คำปรึกษาด้านมูลค่า และการใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อจำกัด ทางกฎหมาย
 4. การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ
 5. การให้ความเห็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินรอการขาย

บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

1 ชั้น 7 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  +66 (0) 2260 6100
  +66 (0) 2260 6099
  [email protected]

 GPS  Website