MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

MBK ร่วมมือร่วมใจ ซับน้ำตาด้วยน้ำใจ

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center มอบเงินบริจาคจำนวน 80,000 บาท จากการจัดงาน "MBK ร่วมมือร่วมใจ สนามเด็กเล่น We Love 2 Share ซับน้ำตาด้วยน้ำใจ" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับคุณนิรมล ม่วงแสง ตัวแทนรายการ ร่วมมือร่วมใจ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11