MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

mbk shopping

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

 

ศูนย์การค้าครบวงจรภายใต้ Concept “One stop shopping” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 23 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 20 ชั้น, โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 29 ชั้น และอาคารศูนย์การค้า 8 ชั้น ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจค้าปลีก บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจโดย MBK ด้วยการให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” (“MBK Center”) แล้ว MBK ยังได้ลงทุนในหุ้นของ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (“SPW”) จำนวน 30.72 % ของทุนเรียกชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานชื่อ สยามทาวเวอร์ นอกจากนั้น SPW ยังได้ร่วมทุนกับกลุ่มเดอะมอลล์ ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้า “Paradise Park” ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจศูนย์การค้า

  1. ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า
    • ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ศูนย์เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์รวมอาหารนานาชาติ ศูนย์รวมธนาคาร เป็นต้น โดย MBK มีการคัดเลือกผู้เช่าที่มีความเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีฐานะการเงินที่มั่นคง
    • ผู้เช่ารายย่อย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป โดย MBK มีการคัดเลือกร้านค้าปลีกที่มีสินค้า และบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
  2. ผู้ใช้บริการ และซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า ได้แก่ บุคคลที่เข้าไปใช้บริการภายในศูนย์การค้า ซึ่งครอบคลุมไปถึงบุคคลหลายกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1285
ระหว่างประเทศ โทร. +66 2853 9000
  02-853-7000

 แผนที่  เว็บไซต์