MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

mbk support

เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์

 

บริษัท เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสาธารณูปโภค รับข้อร้อบเรียนหรือคำแนะนำจากลูกค้า เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ