MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

mbk estate

ธุรกิจอสังหา (ภาพรวม)

 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเคือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท เอ็ม บี เค อาร์อีบี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทย่อยในกลุ่มฯ โดยดำเนินธุรกิจดังนี้

 • บริษัทเอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  ธุรกิจให้บริการพัฒนาที่ดินเพื่อขายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้กับนักลงทุนภายนอก

 • บริษัทเอ็ม บี เค แอสเซ็ทโซลูชั่น จำกัด

  ธุรกิจให้บริการด้านการขาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริหารจัดการด้าน การตลาดให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รับเป็นตัวแทนขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินต่างๆ บุคคลทั่วไป และทรัพย์ฝากขาย

 • บริษัท เอ็ม บี เค เรียลตี้ จำกัด

  ธุรกิจให้บริการพัฒนาที่ดินเพื่อขายในจังหวัดชลบุรี ระยอง

 • บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด

  ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สินรอการขาย การดูแลบำรุงรักษาตลอดจนจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมขาย การให้บริการในด้านการปรับปรุงทรัพย์สิน

 • บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด

  ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • บริษัท กรีน เอเลเม้นท์ จำกัด

  ธุรกิจรับดำเนินการออกแบบและตกแต่งภายใน สถาปัตย์ และรับบริการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ และพืชเศรษฐกิจ