MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ประวัติบริษัท

 
จุดเริ่มต้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก

 

โดย MBK ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน จำกัด ชื่อว่า “บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”

และได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครั้งเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2539 ใช้ชื่อย่อ หลักทรัพย์ว่า “MBK - PD” โดยเริ่มมีการซื้อขาย หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539

 

ต่อมาเมื่อวันที่

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อป เมนท์ จำกัด (มหาชน)”

 

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ อีกครั้งจาก “บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ” “MBK” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “MBK - PD” เป็น “MBK”

จนถึงปัจจุบัน

 

ปี 2559

MBK ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้

  • บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 48.99% เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ นายหน้าประกันชีวิต รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
  • บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 48.99% เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการงานสนับสนุนธุรกิจ และงานสนับสนุนอื่นๆ

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้

  • บริษัท เอ็ม จี 5 จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.97% เพื่อประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  • บริษัท เอ็ม จี 6 จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.97% เพื่อประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ปี 2560

บริษัทย่อยของ MBK ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม ดังนี้

  • บริษัท เอ็ม บี เค ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (“MBK-SC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99% ได้ซื้อหุ้นของบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด โดยจากเดิม MBK-SC ถือหุ้นอยู่ 50.00% ได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50.00% รวมเป็น 100%
  • บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“TNC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99% ซื้อหุ้นของ บริษัท สยาม เดลีซ จำกัด โดยจากเดิม TNC ถือหุ้นอยู่ 50.00% ได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50.00% รวมเป็น 100%

บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99% และ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 74.52% ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัทใหม่ ดังนี้

  • บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.99% เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิต จำหน่าย สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป

บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99% ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้

  • บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 89.99% เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้า ซื้อ ขาย เครื่องออก กำลังกาย รวมอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายทุกชนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการตกแต่งทุกชนิด