MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

พนักงานจิตอาสา MBK SPIRIT ร่วมแรงร่วมใจทาสีขอบถนนในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไทและพระราม 1 เพื่อความมีระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน

 Back

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดยคุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพญาไท และถนนพระราม 1 เพื่อความมีระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน โดยมีคุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงาน บริเวณสามย่าน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ขณะที่ด้านหน้าของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พนักงานจิตอาสา MBK SPIRIT นำโดย ดร.ประหยัด บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ได้ร่วมกันทาสีขอบถนนพญาไท ตั้งแต่โซนโรมแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสถึงสี่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561