MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน, กรมควบคุมมลพิษ และ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จัดกิจกรรม “MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง” ชวนชุมชนในเขตปทุมวันติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ลดปัญหามลพิษทางน้ำอย่างยั่งยืน

 Back

คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ), กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน “MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง” มอบองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกเรื่องการจัดการของเสียในชุมชนอย่างถูกวิธีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำให้กับผู้พักอาศัย ร้านค้า และโรงเรียนในเขตปทุมวัน โดยการเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพงษ์ เวียงแก้ว (กลาง) รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ภายในงานได้เชิญชวนชุมชนเขตปทุมวัน และ เหล่าจิตอาสา MBK Spirit ชมการสาธิตการตรวจคุณภาพน้ำ โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย คุณอรพินท์ แสสนธิ์ (ขวาสุด) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน คุณจีรนันท์ ชะอุ่มใบ (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และดร.ประหยัด บุญคำ (ภาพซ้ายล่าง) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จากนั้นปิดท้ายด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปประกอบและติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยคราบไขมันลงสู่แหล่งน้ำ โดย คุณวันชัย สวัสดิ์แดง (ซ้ายสุด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำถังดักไขมัน ที่พร้อมให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานกีฬาจารุเมือง กรุงเทพมหานคร