MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ถวายเทียนพรรษาและข้าวมาบุญครอง ให้กับ 4 วัด ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี ปทุมธานี

 Back

พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกะดี นำโดยคุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายในประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) นำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงานในเครือ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา จำนวน 4 ต้น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง จำนวน 400 กิโลกรัม ให้กับ 4 วัด ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในการจัดงาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย และร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566