MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ให้การต้อนรับผู้บริหารเขตประเวศ ในโอกาสลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการให้บริการของ BMA Express Service และตลาดเสรีมาร์เก็ต

 Back

คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับคุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคุณพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการด่วนมหานคร Bangkok Express Service ซึ่งได้ดำเนินการขยายเพิ่มพื้นที่ให้บริการเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆ กับประชาชนมากขึ้น โดยเปิดให้บริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน/งานทะเบียนราษฎร งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งานด้านรักษาความสะอาด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งเต่เวลา 10.30 - 18.30 น. นอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของตลาดเสรีมาร์เก็ต ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ซึ่งได้รับมอบป้ายตลาดพรีเมียมมาร์เก็ต ประจำปี 2566 จากกรุงเทพมหานคร ด้วย ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค