MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

กิจกรรมบริษัท

 

อบรมหลักสูตร Corporate Brand MBK Group 2012

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร Corporate Brand MBK Group 2012 ให้กับผู้บริหารเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เพราะการสร้างแบรนด์หรือ Branding นั้นเป็นเครื่องมือหลักในการในการสร้างสรรค์และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก Branding ไม่เป็นเพียงการนำเสนอสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเท่านั้นแต่ Branding ยังเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคด้วยคุณค่าที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจอีกด้วย