MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพบรรยากาศ บริษัท ลำลูกกา กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ จำกัด จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 Back

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการบริหาร และ คุณธีรชัย จรัสจรุงเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลำลูกกา กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ จำกัด และคณะกรรมการบริษัท ฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562