MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

รับมอบของที่ระลึก

 Back

คุณเพ็ญนภา เวชประสิทธิ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center รับมอบกระเช้าดอกไม้ จาก คุณชญาดา รุ่งเต่า (ขวา)รักษาการหัวหน้าภาคการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสจัดงาน " Bangkok Martial Art Show" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อโชว์ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ที่หาชมได้ยาก ณ ลาน MBK Avenue ชั้น 1 MBK Center