MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

การตลาด ฉลาดคิด

 Back

คุณเพ็ญนภา เวชประสิทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center ให้การต้อนรับ คุณอรรจน์ สีหะอำไพ (ที่ 3 จากขวาแถวหน้า) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การตลาด ฉลาดคิด" ให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจในการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ณ สำนักงานชั้น 8 MBK Center