MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 Back

คุณบันเทิง ตันติวิท ( กลาง ) ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส