MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 Back

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center จัดฝึกอบรมในหลักสูตร "ปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ให้กับพนักงานบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดยมีคุณพรทิพย์ จอกกระจาย (ที่ 6 จากซ้ายแถวยืน) วิทยากรประจำศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพปอเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานชั้น 8 MBK Center