MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมงาน "คนข่าวมาขายของ"

 Back

นายวินัย ศรีชอบธรรม (ที่4จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 762,070 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) จากการจัดงาน คนข่าวมาขายของ" ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 2554 เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ 3จากซ้าย) นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ พร้อมด้วย นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล (ที่4จากซ้าย) ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯและ นายสุรศักดิ์ จิระวัสตมงคล (ที่ 2จากซ้าย) อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมรับมอบ ณ ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center