MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

MBK อวยพรปีใหม่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม (ที่ 2จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้าเข้าอวยพรปีใหม่ 2555 แก่คุณสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ (ที่ 2จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเร็วๆนี้