MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร

 Back

นายเกษมสุข จงมั่นคง (ที่ 7จากซ้าย แถวที่ 2) รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมอบรมในหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร" โดยมี นายณัฐวัตร มนต์เทวัญ (ที่ 6 จากซ้าย แถวที่ 2) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานชั้น 8 MBK Center