MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

MBK มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

 Back

คุณวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center มอบเงินบริจาคจำนวน 130,500 บาท จากการจัดงาน "เทิดไท้ มหาคีตราชัน ๘๔ ศิลปินร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ" ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ณ มูลนิธิชัยพัฒนา