MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

MBK ให้การสนับสนุนงาน "วันไตโลก 2555"

 Back

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดุสิต ล้ำเลิศกุล (ที่ 2จากซ้าย) นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ นางสาววรวีร์ อังศุธรจารุภัทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่จัดงาน "วันไตโลก 2555" ณ ลานรามาฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้