MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

 Back

นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล (ที่ 6 จากซ้าย แถวหลัง) รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center นำทีมพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วม "การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและระวังภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้