MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค พร้อมให้สัมภาษณ์

 Back

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็ม บี เค พร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิค วิธีการให้สัมภาษณ์สื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์" โดยสถาบันอิศราฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในอนาคต โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และหน.ศูนย์ข้อมูลนสพ.ไทยรัฐ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานนี้ ณ ห้อง Executive Junction ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพจากซ้าย : นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายสมเกียรติ มรรคยาธร