MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค ต้อนรับศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

 Back

นายพงษ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บมจ. เอ็ม บี เค ให้การต้อนรับนายสันติ พร้อมพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนายวิเชียร ชวลิต (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ เนื่องในโอกาสที่มาเดินรณรงค์เพื่อลดใช้ความรุนแรงในกลุ่ม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (One Stop Crisis Center) ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้