MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 Back

นางจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล (ขวา) ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.เอ็ม บี เค มอบข้าวสารมาบุญครอง พร้อมน้ำดื่มเอ็ม บี เค กรุ๊ปให้แก่นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ (ซ้าย) ในนามตัวแทนชมรมสะตอยิ้ม (Thai PBS) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมค่ายอาสาชนบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย จ.กาญจนบุรี ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้