MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดกิจกรรม "จิตอาสา ส่งสุขเพื่อแม่"

 Back

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมส่งความสุขให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ กับกิจกรรม "จิตอาสา ส่งสุขเพื่อแม่" ภายใต้โครงการ "MBK Group สานสายใย...สื่อพลังรักแม่ 2556" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา พร้อมทั้งนำสิ่งของและเงินบริจาคที่ได้จากพนักงาน เอ็ม บี เค กรุ๊ป ส่งมอบให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีนางศิรินาถ พรจินดารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อเร็วๆ นี้