MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค กรุ๊ป รับประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์

 Back

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate’ ประจำปี 2558 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG 100 (ESG: Environmental, Social and Governance) จากการคัดเลือกทั้งหมด 567 บริษัท ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้