MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้บริหารเอ็ม บี เค เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 Back

คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 2 จากซ้าย) คุณสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) เข้าพบคุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ ณ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2562