MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค การันตี เปิดฉายภาพยนตร์ “กัปตัน มาร์เวล” รอบพิเศษ ส่งมอบความสุข แทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าคนสำคัญ

 Back

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) จัดกิจกรรม “MBKG Thank U Sponsors” เปิดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง กัปตัน มาร์เวล (CAPTAIN MARVEL) เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและผู้สนับสนุน บริษัท ฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการ และผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) (ที่ 7 จากซ้าย) , นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. นายสมบูรณ์ ประสบพิบูล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  2. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  3. นางนุสรา รุนสำราญ ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด
  4. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  5. นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด
  6. นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  7. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)