MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

MBK GROUP เชิญชวนพนักงานร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นพร้อมกัน 1 ชั่วโมง #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต

 Back

MBK GROUP เชิญชวนพนักงานร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นพร้อมกัน 1 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต โดยจะมีการเดินรณรงค์ให้ร้านค้าเข้าร่วม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดการเดินรณรงค์ เวลา 14.00 – 16.00 น. เดินประชาสัมพันธ์กิจกรรม Earth Hour 2019 พร้อมกับแจกของที่ระลึกให้กับผู้เช่า และลูกค้าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (ชั้น G – ชั้น 8)