MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day ประกาศทิศทางธุรกิจและผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

 Back

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสมบูรณ์ ประสบพิบูล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ และ คุณพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานบริษัทจด ทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนเข้ารับฟังและสอบถามข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย