MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค มอบทุนการศึกษาบุตรสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 Back

คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดาของผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและองค์กร พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการส่งเสริมการศึกษา โดยมี คุณสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน