MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนเครื่องเล่นรีไซเคิล ในงาน "PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก"

 Back

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย คุณศตกมล วรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุรัตชัย สินเสนาะ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด ส่งมอบเครื่องเล่นรีไซเคิลให้กับ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ และ คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมรับมอบ ในกิจกรรรม "PLAY DAY วันเล่นสนุก" ภายใต้แนวคิด "เล่นเปลี่ยนโลก" เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กรอบด้านตามวัย รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกับผู้ปกครอง ครู ชุมชน ณ ลานกิจกรรม เอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ผ่านมา