MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ กฤษนะทัวร์ยกล้อ

 Back

คุณสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฎิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมสัมภาษณ์ ในรายการ กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ ออกอากาศทางสถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 ทุกวันเสาร์ เวลา 11.05 น. - 11.30 น. โดยมีคุณกฤษนะ ละไล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้ถ่ายทำและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับคนพิการภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้แก่ ห้องน้ำผู้พิการ ลิฟท์บันได (Platform Lift) ทางลาดบริเวณประตูเข้า - ออกด้านถนนพญาไท จุดให้บริการรับ - ส่งรถแท็กซี่ ที่จอดรถสำหรับคนพิการบริเวณชั้น 3 จุดให้บริการวิลแชร์แก่ผู้สูงอายุและรถเข็นเด็ก ซึ่งมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ ทางรายการ กฤษนะทัวร์ยกล้อ ได้มอบป้าย FRIENDLY DESIGN เพื่อบ่งบอกว่าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้จัดสร้างอารยสถาปัตย์ในการรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสุขภาพร่างกาย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา