MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 Back

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ชั้น 9 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพจากซ้าย

  1. นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล ผู้อำนวยการอาวุโสสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  2. นายสมพล ตรีภพนารถ
  3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์
  4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาทิตย์ อังกานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี