MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ข้าวสารและผ้าห่ม

 Back

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ข้าวสารและผ้าห่ม ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ "พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด" นำโดย คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม MBK จำนวน 2,000 ขวด พร้อมผ้าห่ม 100 ผืน และคุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบข้าวหอมทิพย์ ตรามาบุญครอง จำนวน 5,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ